THACO HD65 – BỬNG NÂNG

Mô tả

Thông số kỹ thuật

Bảng thông số kỹ thuật xe THACO HD65 – BỬNG NÂNG