THACO TB120LS

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Thông số kỹ thuật

Bảng thông số kỹ thuật xe THACO TB120LS

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE THACO BUS TB120LS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THACO BUS TB120LS T