THACO TB120S

12,100,000.00

Mô tả

Thông số kỹ thuật

Bảng thông số kỹ thuật xe Thaco TB120S

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE THACO BUS TB120LS

THông số kỹ thuật xe thaco bus HB120S ! mọi thông xin xin liên hệ 0901.539.693 để đc tư vấn mua bán xe!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THACO TB120S